Heeft afscheid nemen zin voor katten?

Afstudeeronderzoek -2018

Dit onderzoek komt voort uit mijn eigen ervaring. Hoe mijn kat Warrel omging met de plotselinge dood van Roetsj. Vanzelfsprekend liet ik hem afscheid nemen van zijn maatje. Naast mij, geloven heel veel mensen dat afscheid nemen zin heeft voor katten. Toch heb ik daar geen onderzoek over kunnen vinden, alleen aannames. Een uitdaging aan mijn adres om hier helemaal in te duiken. Druk op onderstaande afbeelding om de pdf van de scriptie te downloaden.

Samenvatting:

Om mijn onderzoeksvraag te staven, had ik een meetinstrument nodig. Ik moest bewijzen dat katten die afscheid konden nemen besef krijgen van de dood van de ander. Dit vertaalt zich in minder zoeken naar de overleden metgezel. Hiervoor heb ik de mate van zoekgedrag genomen in de vorm van een toename in patrouilleren (heen-en-weer-lopen).

Bij katten die de mogelijkheid krijgen om afscheid te nemen van hun overleden metgezel is het percentage dat naderhand zoekt 26,5% lager dan bij katten die geen afscheid konden nemen. Hierin speelt de onderlinge relatie van katten een rol. Katten die een goede band hebben zoeken elkaar eerder dan katten die elkaar alleen maar tolereren of een hekel aan elkaar hebben.

Warrel en Roetsj

Van invloed is ook hoe de kat overleden is. Wanneer de kat aanwezig is bij het overlijden van de metgezel vertoont hij naderhand meer zoekgedrag. De kans dat hij uiteindelijk bij het lichaam wegblijft is ook groter. Heeft de kat verwondingen, dan is het percentage dat naderhand zoekt nog hoger.

Bij een acute dood is het percentage katten dat de ander zoekt 28% hoger dan bij een dood als gevolg van een proces, bijvoorbeeld door ziekte waarbij de organen het langzaam opgeven. Er is een link tussen een verandering in het lichaam en het niet meer terug komen van de metgezel. Mogelijk is dit geur. In een ander onderzoek (Dosa 2010) wordt gesuggereerd dat katten misschien in staat zijn om ketonen te ruiken, een biochemische stof dat afgegeven wordt door stervende cellen. In het lichaam van een kat die acuut overleden is zal dit proces minder ver zijn dan in een lichaam dat langer met de dood is bezig geweest. Andere oorzaken zouden gedragsveranderingen of een veranderende lichaamstemperatuur kunnen zijn.

Het is dus zinvol om een kat afscheid te laten nemen. Het reduceert zoekgedrag naderhand. Het is belangrijk om met name de metgezellen van acuut omgekomen katten iets langer de tijd te geven om afscheid te nemen zodat ook voor hen duidelijk wordt dat de ander dood is.