Studie

Voor mijn studie kattengedragstherapie heb ik gekozen voor Tinley Academie, een erkende opleiding (link). Een gedragstherapeut voor katten moet over veel kennis beschikken. Zowel van gedrag, therapiemethoden, advisering, gedragsmedicatie als werking van die hersengedeelten die gedrag en cognitie beïnvloeden. Daarom krijgen de studenten in de modules voorafgaande aan de stage en afstuderen een flinke hoeveelheid theorie aangeboden.

De opleiding kattengedragstherapie van Tinley Academie is op HBO-niveau en erkend door de SPPD (link). Tinley volgt de meest recent, wetenschappelijke inzichten op het gebied van kattengedrag. De opleiding begint met een gedegen basiskennis over het natuurlijk  gedrag van de kat. Daar worden medische oorzaken van probleemgedrag belicht. Daarna volgt er een ethologisch gedeelte over de geschiedenis van het ontstaan van gedrag en de principes daarvan. Vervolgens wordt probleemgedrag belicht en hoe dat opgelost kan worden. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het klantgericht adviseren en het ondernemen.

Naast het examen dat afgenomen wordt moet er ook een wetenschappelijk onderzoek ingeleverd worden. Mijn onderzoek ging over rouw bij katten (link). Met de vraag of het zinvol is om katten afscheid te laten nemen van hun overleden maatje.

Ik ben er van overtuigd dat katten in zekere mate, net als wij mensen, emoties voelen. En dat deze van invloed zijn op het gedrag dat katten uitoefenen. De laatste jaren is er meer duidelijkheid over dieren en hun emoties verkregen door onderzoek van wetenschappers zoals Frans de Waal en Jaak Panksepp. Zelf heb ik mij hierin verder verdiept met de vervolgopleiding EMRA/ESTA aan de Katten Academie (link).